jachtvereniging soestdijk

 

 
 

Structuur

De Jachtvereniging Soestdijk (in de wandelgangen JVS genoemd) werd opgericht op 15 oktober 1964. De JVS kent een bestuur zoals iedere andere vereniging, waarvan de Master en de voorzitter van de jachtencommissie onderdeel uitmaken. Jaarlijks wordt er tenminste één algemene ledenvergadering uitgeschreven. Hierbij wordt altijd een uitgebreid financieel verslag gegeven door de penningmeester. De financiën worden gecontroleerd door een roulerende kascommissie. Naast de vereniging bestaan ook een stichting die de verenigingskennel (een boerderij in de Achterhoek) beheert.

In principe kan iedereen zich als aspirant-lid bij de JVS aanmelden, al dan niet op voordracht van een lid. Het bestuur bepaalt of aspirant-leden daadwerkelijk worden toegelaten tot de vereniging. Na aanmelding wordt het huishoudelijk reglement van de vereniging aan een aspirant-lid toegezonden. Na enige tijd te hebben deelgenomen aan de verenigingsactiviteiten kan een aspirant-lid door het bestuur worden toegelaten als volwaardig lid, wat impliceert dat hij of zij het verenigingstenue mag dragen.